Hörselskydd Jakt

Som jägare vet du hur viktig hörseln är för dig. Tänk därför på att alltid skydda din hörsel när du är ute på skjutbanan eller i skogen. Det är därför nödvändigt att alltid använda hörselskydd när du ute på skjutbanan eller i skogen. Ett skott kan räcka för att din hörsel ska ta skada och det ska uppstå en permanent hörselnedsättning eller tinnitus.


Vi på Hörselskyddarna erbjuder Soundscope Pro-Tect iHunt som är ett aktivt hörselskydd speciellt framtaget för jakt.


Soundscope iHunt är ett formgjutet hörselskydd som sitter bekvämt i örat och kan användas under hela jakten utan att skapa irritation. Eftersom hörselskyddet sitter i örat så är det inte i vägen för glasögon eller när du ska lägga an geväret, vilket kan vara fallet med hörselkåpor. Med hjälp av sin aktiva elektronik dämpas skadliga ljud som gevärsskott samtidigt som svaga ljud från djur och natur förstärks. På grund av sin placering i örat får du även en riktigt bra riktningshörsel och minimal störning från vindbrus. Det finns även möjligt att få trådlös överföring till jaktradio eller mobiltelefon med hjälp av en halsslinga.