Hörseltest

Testa din hörsel hos oss

Hos oss kan du boka tid för att testa din hörsel hos en av våra legitimerade audionomer. Vi finns på Kungsgatan 28 i centrala Göteborg, på samma våning som Hörselskadades Förening.


  • Inga långa väntetider
  • Rutinerade audionomer med flera års erfarenhet

Hur går ett hörseltest till?

Vid ett hörseltest (tonaudiometri) får du lyssna på toner av varierande styrka och frekvens genom ett par hörlurar. Varje gång du hör en ton ska du signalera det genom att trycka på en knapp. På detta vis får vi reda på din hörtröskel, vilket motsvarar det svagaste ljudet du kan uppfatta. 


Hur bra du hör illustreras i ett så kallat audiogram - en graf som visar dina hörtrösklar vid ett antal olika frekvenser. Utifrån audiogrammet kan vi bedöma om du har en nedsatt hörsel eller inte, samt grad och typ av hörselnedsättning.


Ibland kompletteras tonaudiometri med ett ytterligare test som heter talaudiometri - ett test som undersöker din förmåga att höra tal. Vid talaudiometri får du istället för toner, lyssna på ord och upprepa det du hör.