Buller och hörselskydd i förskola

2018-10-15

Buller och höga ljudnivåer är ett vanligt arbetsmiljöproblem på förskolor som börjar bli mer och mer uppmärksammat inom forskning och media. Under de senaste åren har det publicerats ett flertal intressanta studier som undersökt hur personal inom förskoleverksamhet påverkas av ljudmiljön på jobbet.


I en avhandling från 2012 av Fredrik Sjödin vid Umeå Universitet studerades ljudmiljön på 17 förskolor. Personalen som deltog i studien beskrev ljudmiljön som den enskilt mest besvärande arbetsmiljöfaktorn. Bland deltagarna var det 31% som uppgav att de hade tinnitus vilket är en siffra som nästa är dubbelt så hög jämfört med övrig befolkning där motsvarande siffra ligger på ca 15–20%. Det var även vanligt med ljudtrötthet bland personalen.


I en stor rapport från 2017 av fackförbundet Kommunal svarade 74% av de tillfrågade förskolelärarna att de upplever problem med buller och höga ljudnivåer på sin arbetsplats.


I en annan avhandling från 2018 av Sofie Fredriksson vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg undersöktes bland annat förekomsten och risken för hörselrelaterade symtom hos kvinnliga förskolelärare. I avhandlingen framgår det att kvinnliga förskolelärare har en ökad risk för hörselrelaterade symtom som ljudtrötthet och ljudöverkänslighet samt svårigheter att uppfatta tal jämfört med kvinnor i den generella befolkningen. Avhandlingen visar även på att hörselskydd sällan används på förskolor.


Vi på Hörselskyddarna anser att det är viktigt att arbeta med att försöka få ner bullernivån på förskolor genom att sätta upp ljudabsorbenter och ha mindre barngrupper men i vissa fall kommer det inte att räcka till och då kan hörselskydd vara ett bra komplement. Tanken är inte att personal ska bära hörselskydd under hela arbetsdagen utan använda det i de situationer när ljudnivån är som allra starkast, exempelvis vid inskolning, i stora lekrum eller i matsalen.

Vilka hörselskydd är bäst för förskolelärare?

Det är viktigt att välja ett par hörselskydd som släpper igenom tal bästa möjliga sätt eftersom det är ett kommunikativt yrke. Man ska då välja hörselskydd som har en rak dämpning över alla frekvenser. På så vis dämpas buller utan att kvalitén på tal försämras. Det är också viktigt att hörselskydden sitter bra i öronen och är bekväma att bära för annars kommer de inte att användas.


Vi på Hörselskyddarna rekommenderar hörselskyddet Eartech DM. Dessa öronproppar tillverkas individuellt utifrån av avgjutning av öronen vilket ger en optimal passform och högsta möjliga komfort. Eartech DM har till skillnad från ett par skumgummiproppar en jämn dämpning vilket resulterar i att du kan höra tal och även fast ljudnivån dämpas. Läs mer om Eartech DM här.