Höga ljudnivåer bland musiker

2018-12-04

En ny studie från Danmark visar att det är vanligt med tinnitus och hörselnedsättning bland musiker.


Forskaren Agnete Torp Hoffmann-Petersen vid Odense Universitetssjukhus (2017) har undersökt hur starka ljudnivåer musiker utsätts för, samt tittat på förekomsten av hörselskador bland denna grupp. Studien bygger på ljudnivåmätningar från 82 musiker och enkätsvar från 646 musiker runtom i Danmark vilket gör den till den största studien av sitt slag.


Ljudnivån hos samtliga 82 musiker översteg 90 dB (A) vilket är en nivå som kan vara skadlig för hörseln såvida inte hörselskydd används. Den starkaste ljudnivån uppmättes hos trumslagare vilket inte är förvånande. Trumslagarna spelade i genomsnitt på 103 dB (A) och kunde komma upp i ljudnivåer på 131 dB (C).


Enligt lag ska hörselskydd användas om den genomsnittliga ljudnivån under en arbetsdag kommer upp i 85 dB (A) eller mer. Det som är viktigt att känna till är att om ljudnivån ökar med 3 dB halveras tiden man kan vistas i ljudmiljön innan det potentiellt kan bli skadligt för hörseln. Spelar du då som trummis i genomsnitt på 103 dB innebär det du kan spela i ungefär 8 minuter innan hörseln kan ta skada.


Av de musiker som deltog i studien svarade 46% att de hade tinnitus och 40% en hörselnedsättning. Dessa siffror är nästa tre gånger så höga jämfört med övrig befolkning i Danmark.


Endast en tredjedel av deltagarna svarade att de använder hörselskydd när de spelar vilket är överraskande med tanke på hur viktig hörseln är för musiker. Anledningen till många struntar i att bära öronproppar är på grund av att musiken upplevs som förvrängd och att det är svårt höra alla instrument tydligt.


Här är formgjutna hörselskydd ett bra alternativ eftersom dessa går att utrusta med linjära dämpningsfilter, dvs att alla frekvenser dämpas likvärdigt. På så vis dämpas ljudnivån till en säker nivå utan att musiken blir förvrängd eller ohörbar.