Produkter

Vi på Hörselskyddarna är specialiserade på formgjutna hörselskydd men säljer även universala hörselskydd och In-Ear monitorer. Här nedanför hittar du vårt produktsortiment. Önskar du rådgivning kring vilket typ av hörselskydd som skulle passa bäst för dig, hör av dig här eller ring oss på 0793-369627. Du kan även klicka dig vidare till fliken "Ljudmiljöer", där har vi samlat passande hörselskydd för olika typer av arbeten och fritidsintressen.

Formgjutna hörselskydd & öronproppar


In-Ear Monitorer

Tillbehör

Vad ska jag tänka på vid val av hörselskydd?

  • Passform - Hörselskydden ska vara bekväma att bära och sluta tätt i öronen

För att kunna använda hörselskydd under en hel arbetsdag måste det vara ett bekvämt skydd som inte trycker i öronen eller blir för varmt. Annars finns det en risk för att man tar av sig sina hörselskydd under korta perioder vilket inte är bra för då minskar skyddseffekten drastiskt. Exempelvis så ger ett hörselskydd med en dämpning på 30 dB endast en skyddseffekt på 10 dB om man tar av sig det under tiondel av arbetsdagen.


  • Lagom dämpning - Hörselskydden ska varken dämpa för mycket eller för lite

Det är viktigt att dämpningen är anpassad efter den ljudmiljö som de är avsedda att användas i. En alldeles för hög dämpning gör att man blir isolerad och inte kan kommunicera med sina kollegor. Detta leder i sin tur till att man tar ur hörselskydden varje gång man ska prata och på så vis riskerar att utsättas för skadligt buller. För lite dämpning gör att man inte får ett tillräckligt skydd mot buller och riskerar att drabbas av tinnitus, ljudkänslighet och hörselnedsättning.


  • CE-märkning - Hörselskydden ska vara CE-märkta, det garanterar att de uppfyller EU:s krav

Se till att hörselskydden är CE-märkta. Det innebär att de uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Dämpning och hållbarhet är testade enligt europeisk standard.